Posted in Մայրենի

Մայրենի Փետրվարի 15

Վարժ. 136

Փորձ,հարցում,բարձունք,ուրց,լացակումած,ընթերցել,քաղցրություն,լռակյաց,հանդիպակած,ընթերցել,քաղցրություն,լռակյաց,հանդիպակած,լվացք,գնացք,նստվածք,նրբանցք:

Վարժ. 137

Արդեն գարուն էր բացվել,աղջիկը որոշեց զբոսնել իրենց գեղեցիկ պարտեզով: Մոտենալով իրենց այգուն ,բացեց կողպեքը և մտավ այգի ,որտեղ խոտը զմրուխտյա կանաչ էր,դռան ճեղքերից էլ բուսնում էր նռան ծիլերը,բողբոջում էր թխկին: Կխտարը այգում փնտրում էր կորցրած նախկին բախտը:Այդ ամենին գեղեցկացնում էի նոր բուսնող խաղողի ողկույզները: Այգում արդեն գեղեցիկ գարուն էր:

Posted in Մայրենի

Մայրենի Փետրվարի 12

Վարժ. 132

Նուրբ,սրբել,դարբին,խաբել,թփրտալ,երփներանգ,երբեք,համբուրել,փրփրել,հինգշաբթի,ճամփորդ,դարպաս,ճանապարհ,աղբանոց,իբրև,եղբայր:

Վարժ. 133

Թարգմանել,հագուստ,կարգ,պարգևատրել,երգիչ.օգուտ,անեծք,սայթաքել,զորգ,վարգաբեկել,գրկել,ձագուկ:

Վարժ.134

Արդեն,հաղորդել,արևմուտք,զվարդ,սաղարթախիտ,բրդոտ,ժողովուրդ,հերթ,օրիորդ,ընդունակ,արտաքին,չորորդ,մարդկային,փարթամ:

Վարժ. 135

Վերջ,ողջ,նկարիչ,չղջիկ,վայրէջք,հաչոց,խոչընդոտ,թռչուն,թրջել,թռչել,միջև,մինչև,ամբողջ,առաջին,

աղջամուղջ: