Posted in Անհատական պլան

Մարդակեր հրեշը և արքան

Լինում է չի լինում մի արքա է լինում: Նա ուներ շատ ուժեղ թագավորություն և նրա թագավորությունը ամենաուժեղ թագաորություններ: Օրերից մի օր նրա ամրոցի վրա հարձակվեցին մարդակեր հրեշները և ոչ ոք չէր սպասում այդ հարվածին և ոչ ոք չգիտեր նրանց մասին և արքան կանչեց գլխավոր կախարդին և նա բարձրացրեց հրեշներին օդ և տարավ նրանց այնտեղ, որտեղից նրանք եկան: Կախարդը ասաց արքային նրանց մասին և արքան իմացավ նրանց թույլ տեղերի մասին և նա երկար մտածեց և նա ասաց իր գլխավոր օգնականին հավաքիր ամբողջ զորքին և գնացեք նրանց դեմ և նա հավաքած ամբողջ զորքին և նրանք գնացին նրանց դեմ նիզակներով թրերով նետերով և վահաններով այնտեղ կային լիքը զոհեր և արքայի և հրեշների ևնրանք հաղթեցին: Հրեշներից մեկը նիզակով խփեց արքային::

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s