Posted in Անհատական պլան, Բնագիտություն

Ջրոլորտի պահպանությունը: Քաղցրահամ ջրի հիմնախնդիրը

Հարցեր և առաջադրանքներ

 1. Ի՞նչ նպատակով է օգտագործվում ջուրը երկրագնդի վրա:
 2. Օգտագործվում է կոմունալ օգտագործման և ոռոգման համար:Ջուրը կյանքի աղբյուր է:
 3. Ինչո՞վ են աղտոտված երկրագնդի ջրերը:
 4. Արդյունաբերական նպատակներով օգտագործված,նաև աղտոտված են ոռոգման ջրերը:
 5. Ջրային ավազաններն աղտոտումից պահպանելու համար ի՞նչ աշ­խատանքներ են կատարվում:
 6. Ո՞րն է քաղցրահամ ջրի հիմնախնդիրը:
 7. Քաղցրահամ ջրի հիմնախնդրի լուծման ի՞նչ ուղիներ գիտեք:
Posted in Բնագիտություն

Սառցադաշտեր

Հարցեր   և  առաջադրանքներ

 1. Ի՞նչ է սառցադաշտը: Ինչպե՞ս է առաջանում:
 2. Սառած տարածք է ,որտեղ ցածր ջերմաստիճանից եկած ձյունը չի հալվում ,կուտակվում է և սեղմվում ,արդյունքում առաջանում է սառցադաշտ:
 3. Որո՞նք են սառցադաշտերի երկու հիմնական տիպերը:
 4. Սառցադաշտերի երկու տիպերն են՝ ծածկույթային և լեռնահովտային:
 5. Ի՞նչ է այսբերգը: Ինչպե՞ս է առաջանում:
 6. Լողացող հսկա սառցասարերը կոչվում են այսբերգներ:Սառցասարերից դեպի օվկիանսոսի ափամերձ հատվցածների վրա սահում են այսբերգները:
 7. Ի՞նչ աշխատանք է կատարում սառցադաշտը:
 8. Իր դանդաղ շարժով կատարում է քայքայիչ աշխատանք: