Posted in Մայրենի

Ղ. Աղայան-Հնարագետ ջուլհակը

Հարցեր և առաջադրանքներ

  1. Գրի՛ր կապույտ գրված բառերի հոմանիշները:

Լուռ ու մունջ-լուռ
դատարկ-սին
երկյուղ-ահ
միմյանց-իրար
սաստկանալ-խստանալ
փարատել-սփոփել
տարօրինակ-անսովոր
ջուլհակ-կտավագործ
ճախարակ-ծիռծեռնիկ
հանճար-տաղանդ
համբավ-պատիվ
անհամար-անթիվ

2. Բացատրի՛ր նարնջագույնով գրված նախադասությունները, արտահայտությունները:

Տեսնե ի՞նչ բան է, ի՞նչ է դերվիշի ուզածը, ինչո՞ւ է ժողովրդին սարսափի մեջ գցել-ոչ ոք չէր հասկանուն, թե ինչ է ուզում դերվիշը։

լուն ուղտ շինելով-ոչնչից մեծ աղմուկ բրձրացնել

ժանտախտով պիտի դատարկես մեր երկիրը-հվանթությամբ վերացնել մարդկանց

ունքը շինելու տեղ, աչքն էլ հանեցին-սարքելու փոխարեն փչացրեցին

ծպտված ման էր գալիս Սպահանի Հայոց թաղումը-թաքնված ման էր գալիս

եթե ինձ ճանաչեցիր՝ չլինի թե երևցնես այդ բանը, թող մեր մեջը մնա- եթե բացահայտեցիր, չբարձրաձայնես։

3. Հնարագիտություն, թագավոր, կտավ, հարցմունք, կախարդական, անմահական, գլուխ, արհեստասեր բառերը բաղադրիչների բաժանի՛ր, որոշի՛ր կազմությունը (պարզ, բարդ, ածանցավոր, բարդ ածանցավոր):

Հնար+ա+գիտ+ություն-բարդ ածանցավոր
թագ+ավոր-ածանցավոր
կտավ-պարզ
հարց+մունք-բարդ
կախարդ+ական-ածանցավոր
ան+մահ+ական-ածանցավոր
գլուխ-պարզ
արհեստ+ա+սեր-բարդ

4. Պատմվածքից դո՛ւրս գրիր 5  անձ ցույց տվող, 5 իր ցույց տվող գոյականներ: Պատմվածքից փորձիր գտնել և դուրս գրել հատուկ գոյականը:

Անձ

Դերվիշ
Շահ-Աբաս
մարդ
գիտնական
ժողովուրդ

Իր

Աշխարհ
քաղաք
շրջան
թալիսման
երկինք

Հատուկ գույական

Շահ-Աբաս

5. Բնութագրի՛ր դերվիշին, ջուլհակին:

Ջուլհակ

Հնարամիտ
խելացի
խարամանկ
գիտակ
բանիմաց

Դերվիշ

Չարամիտ
ինքնավստահ
ինքնահավան
գոռոզ

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s