Posted in Մաթեմատիկա

Մոգական թվեր

1.Մոգական զատիկի մեջ տեղադրեք 1-9 թվերը այնպես, որ  տողով, սյունով և անկյունագծով թվերի գումարը լինի 15։

2. Մոգական զատիկի մեջ տեղադրեք 3-11 թվերը այնպես, որ  տողով, սյունով և անկյունագծով թվերի գումարը լինի 21։

3.  Մոգական զատիկի վրա պատկերված խորանարդի նիստերին գրված են 6 տարբեր թվանշաններ այնպես, որ հանդիպակաց նիստերի վրա գրված թվանշանների գումարները հավասար են։ Թվանշաններից երեքը նկարում ցույց են տրված։ Որո՞նք են մյուս թվանշանները։

2

5+6=11

8+3=11

4+7=11