Posted in Մաթեմատիկա

Մաթեմատիկա 05.03.2021

1․ Գտի՛ր այն երկու հաջորդական բնական թվերը, որոնց գումարը 243 է։

1) 243-1=242
2) 242:2=121
3) 121+1=122

Պատ․՝ 121, 122:


2․ Գտի՛ր այն երկու հաջորդական զույգ թվերը, որոնց գումարը 442 է։

1) 442:2=221
2) 221-1=220
3) 221+1=222

Պատ․՝ 220, 222։

3․ Գտի՛ր այն երկու հաջորդական կենտ թվերը, որոնց գումարը 212 է:

1) 212:2=106
2) 106-1=105
3) 106+1=107

Պատ․՝ 105, 107։


4․ Գտի՛ր այն երեք հաջորդական բնական թվերը, որոնց գումարը 213 է։

1) 213:3=71
2) 71-1=70
3) 71+1=72

Պատ․՝ 70, 71, 72։


5․ Գտի՛ր այն երեք հաջորդական թվերը, որոնց գումարը 219 է։

1) 219:3=73
2) 73-1=72
3) 73+1=74

Պատ․՝ 72, 73, 74։


6․ Երեք հաջորդական կենտ թվերի գումարը 135 է։ Գտեք այդ թվերը։

1) 135:3=45
2) 45-2=43
3) 45+2=47

Պատ․՝ 43, 45, 47։


7․ Հաշվիր 15-ի պատիկ բոլոր երկնիշ թվերի գումարը, որոնք պատիկ են նաև 10-ին։

30+60+90=180

Պատ․՝ 180:


Տնային առաջադրանքներ

1․ Գտիր այն երկու հաջորդական բնական թվերը, որոնց գումարը 241 է:

1) 241-1=240
2) 240:2=120
3) 120+1=121

Պատ․՝ 120, 121։


2․ Գտի՛ր այն երկու հաջորդական զույգ թվերը, որոնց գումարը 242 է։

1) 242:2=121
2) 121-1=120
3) 121+1=122

Պատ․ ՝ 120, 122։


3․ Գտի՛ր այն երկու հաջորդական կենտ թվերը, որոնց գումարը 412 է։

1) 412:2=206
2) 206-1=205
3) 206+1=207

Պատ․՝ 205, 207։


4․ Գտի՛ր այն երեք հաջորդական թվերը, որոնց գումարը 432 է։

1) 432:3=144
2) 144-1=143
3) 144+1=145

Պատ․՝ 143, 144, 145


5․ Գտի՛ր այն երեք հաջորդական թվերը, որոնց գումարը 180 է։

1) 180:3=60
2) 60-1=59
3) 60+1=61

Պատ․՝ 59, 60, 61

6․ Երեք հաջորդական կենտ թվերի գումարը 69 է։ Գտեք այդ թվերը։

1) 69:3=23
2) 23-2=21
3) 23+2=25

Պատ․՝ 21, 23, 25։

7․ Կատարի՛ր գործողությունները․
2կգ 550գ+4կգ 640գ-1կգ 300գ=5կգ 890գ

8լ 80մլ+1լ 980մլ-5լ 250մլ=4լ 810մլ

Posted in Մաթեմատիկա

Մաթեմատիկա 23․02․2021

1․ Ո՞րն է ամենափոքր բաղադրյալ թիվը։

4

2․ Գտե՛ք այն բոլոր պարզ թվերը, որոնք աստղանիշի փոխարեն տեղադրելու դեպքում անհավասարությունը ճիշտ կլինի։
8, 2, 3, 5, 7, 11<72
3, 2, 5, 7, 11<99

3. Ի՞նչ թվով պետք է բազմապատկել 18-ը, որպեսզի արտադրյալը 300-ով մեծ լինի 3300-ից։

1) 300+3300=3600
2) 3600:18=200

Պատ․՝ 200։


4․ 2-ը և 3-ը պարզ թվեր են, որոնց տարբերությունը հավասար է 1-ի։ Կա՞ արդյոք պարզ թվերի ուրիշ այդպիսի զույգ։

Ոչ, չկա


5․ Հնարավո՞ր է 33 մատիտն այնպես բաժանել 4 աշակերտների մեջ, որ յուրաքանչյուրին բաժին ընկած մատիտների քանակը կենտ թիվ լինի։

Ոչ, հնարավոր չէ


Տնային առաջադրանքներ
1․ Որոշե՛ք, թե 1, 95, 211, 348, 47, 491, 653, 651, 83, 900 թվերից որոնք են պարզ։

211, 47, 491, 653, 83։


2․ Գտեք տրված թվերի ամենամեծ ընդհանուր բաժանարարը։
(25, 35)=(35, 25)=5
(1, 82)=(82, 1)=1
(18, 24)=(24, 18)=6
(64, 68)=(68, 64)=4
(93, 36)=(93, 36)=3
(66, 32)=(32, 66)=2


3․ Խորանարդի նիստի պարագիծը 72 սմ է։ Որքա՞ն է այդ խորանարդի ծավալը։

1) 72:4=18

2) 18x18x18=5832

Պատասխան՝ 5832 սմ3։


4․ 29, 44, 81, 37, 123, 1, 673, 625, 769, 602, 827 թվերից առանձնացրեք՝ պարզ թվերը բաղադրյալ թվերը:

29, 37, 673, 769, 827

5․ Խանութ բերեցին 53 արկղ արևածաղկի ձեթ՝ ամեն արկղում 18շիշ։ Մեկ շաբաթում այդ ձեթից վաճառվեց 486 շիշ։ Քանի՞ արկղ ձեթ մնաց չվաճառված։

1) 53×18=954
2) 954-486=468
3) 468:18=26

Պատ․՝ 468 շիշ և 26 արկղ։

Posted in Մաթեմատիկա

Մաթեմատիկա 19․02․2021

1․ Դասարանի աշակերտներին հավասարապես բաժանեցին 161 տետր և 230 գիրք։ Քանի՞ աշակերտ կա դասարանում։

161-1, 7, 23
230-1, 2, 5, 10, 23

Պատ․՝ 23։

2․ Շրջանաձև վազքուղու մեկնարկային կետից միաժամանակ միևնույն ուղղությամբ դուրս եկան երկու հեծանվորդ։ Քանի՞ րոպեից նրանք նորից կհանդիպեն մեկնարկային կետում, եթե նրանցից մեկը մի լրիվ պտույտը կատարում է 8 րոպեում, մյուսը՝ 10 րոպեում։

Պատ․՝ 40

3․ Գտեք տրված թվերի ամենափոքր ընդհանուր բազմապատիկը:

[12,8]-24
[7,8]-56
[4,5]-20
[3,11]-33
[5,12]-60


4․ Գտեք տրված թվերի ամենամեծ ընդհանուր բաժանարարը։
(15,18)-3
(24,12)-12
(180,6)-6
(12,18)-12
(15,35)-5