Posted in Ճամփորդություններ

Ճամբար դեպի Սևան

Երեք օր գնացել էինք դպրոցով Սևան ճամբար ,որտեղ մենք ունեցանք հետաքրքիր տարբերվող օրեր ,քնում էինք վրանների մեջ,խարույկ էինք անում ,լողում էինք :

Առաջին օրը դասավորեցինք իրերը ,հետո տեղավորեցինք մեր քնապարկերը հաց կերանք ,խաղացինք ,երգեցինք:

Երեկոյան կրակ վառեցինք և միասին խոսեցինք ,մեզ տվեցին փոքր լամպեր ու պատրաստվեցինք քնելու,մինչև քնելը մի լավ խոսեցինք նոր քնեցինք:

Առավոտյան ուսուցիչներիս հյուրասիրեցի սուրճ հետո հաց կերանք և լողացինք շատ: խաղացինք ֆուտբոլ,խոսեցինք և քննարկեցինք մեր օրերը: Օրը անցկացրեցինք հետաքրքիր և քնեցինք ,իսկ հաջորդ օրը արդեն վերադարձանք տուն:

Ինձ շատ դուր եկավ եռօրյա ճամբարը:

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s