Posted in Անհատական պլան, Բնագիտություն

Բնագիտություն

  1. Ի՞նչ բնութագրական հատկանիշներ ունեն քիմիական ռեակցիաները
  2. Քիմիական ռեակցիաների ժամանակ մեկ բարդ նյութից առաջանում են երկու եւ ավելի նյութեր։
  1. Ձեզ հայտնի ի՞նչ պայմանների դեպքում են տեղի ունենում քայքայման ռեակցիաները։
  2. Քայքայման ռեակցիաների դեպքում երկու կամ ավելի նյութերից ստաց­վում է մեկ նոր նյութ։
  3.  Բերե՛ք միացման ռեակցիաների օրինակներ:
  4. ջրածնի եվ թթվածնի միացումից առաջանում է ջուր
  5. Այրման ռեակցիա է, որն ուղեկցվում է լույսի եւ ջերմության անջատումով։ 
  6. Ի՞նչ պայման է անհրաժեշտ այրում տեղի ունենալու համար:
  7. ջերմաստիճան բարձր,քամի
  1. Ո՞ր նյութերն են կոչվում վառելանյութեր:
  2. Այն նյութերը որոնց այրումից առաջանում է մեծ քանակությամբ ջերմություն
   Թվարկե՛ք պինդ, հեղուկ եւ զազային վառելանյութերի տեսակներ:

պինդ՝քարածուխ ,տորֆ

հեղուկ՝կերոսին,նավթ

գազային ՝հեղուկ գազ

 1. Քիմիական ռեակցիաների ընթանալու անհրաժեշտ պայմաններ են ……… ։
 2. ջերմություն,ժամանակ,կատալիզատոր
  1. Էլեկտրական հոսանքի ազդեցությամբ ջուրը տրոհվում էջրածնի եւ թթվածնի։ Ի՞նչ քիմիական ռեակցիա է տեղի ունենում։
  2. քայքայման
  3.  Գրի՛ր հավասարումը: 11.  Բերվածներից որո՞նք են միացման ռեակցիաներ./ա)2 C + O2 =CO2 /գ) 2H2 + O2 =2H2O. բ) CH4 =2 H2 + C  /դ) Si+O2=SiO2                                             
 3. Հետեւյալ երեւույթներից որո՞նք են ֆիզիկական, որո՞նք՝ քիմիական.

ա) բենզինի այրվելը-ֆիզիկական

բ) եղյամի առաջացումը-քիմիական

գ) կաթի թթվելը-քիմիական

դ) ջրի եռալը-քիմիական

ե) հայելու փշրվելը-ֆիզիկական

13. Ո՞րն է ֆիզիկական երեւույթ

./ա)    Արեւածագը,

բ)  բնական գազի այրում

գ) 2500 աստիճանում ջրի քայքայումը

14. Ո՞րն է քիմիական երեւույթ.

/1) փայտի վառվելը

2) ջրի եռալը,

3) մոմի հալվելը

/4) պողպատի ժանգոտվելը խոնավ օդում
15.Ֆիզիկական երեւույթների տարատեսակներ են կոտրվել,ջարդվել,քամի,եռալ,հոսք

16.Բերե՛ք ֆիզիկական և քիմիական երևույթի օրինակներ

քայքայման,միացման,անջատման-քիմիական

հալում,հոսել-ֆիզիկական

Posted in Անհատական պլան

Ընտրության գործունեություն -փայտա մշակում

Մարզական ակումբ -Հրաձգություն

Լրացուցիչ կրթություն դպրոցում — ոչ

Լրացուցիչ կրթություն դպրոցից դուրս -քանդակ

Շուրջտարյա նախագծեր —

ֆլեշմոբներ, թարգմանչական նախագծեր Լրացուցիչ (տնային) աշխատանք — բոլօրը

Posted in Անհատական պլան

Կրկնենք անցածը

Առաջադրանքներ

1) Գտե՛ք այն բոլոր ամբողջ թվերը, որոնք աստղանիշի տեղում գրելու դեպքում երկու անհավասարություններն էլ ճիշտ կլինեն.

ա) 0 < 2 < 3, գ) 8 < 9 < 10, ե) – 6 < -4 < – 1,

բ) – 4 < -2 < 0, դ) – 3 < 0 < 3, զ) –1< 0 < 1։

2) Հաշվե՛ք.

ա) |–3| + |+2| – 4, =1

գ) 4 · |+6|– 3 · |–7| + 2,=67

բ) |–28| + |–6| – 25, =9

դ) 18 · |–8|+ 3 · |+4| – 100։

3) Արդյոք մի՞շտ կարելի է ասել, որ երկու տարբեր ամբողջ թվերից մեկը մյուսից մեծ է։

4)  Կոորդինատային ուղղի վրա նշե՛ք A (–7), B (+2) կետերը եւ գտե՛ք նրանց հեռավորությունը։ Ճի՞շտ է արդյոք, որ այդ հեռավորությունը հավասար է C (+7) եւ D (–2) կետերի հեռավորությանը։

5) A կետից դեպի B կետն է ուղեւորվել բեռնանավը, որի արագությունը 8 կմ/ժ է։ 8 ժ հետո նույն երթուղիով ուղեւորվել է շոգենավը,որի արագությունը 24 կմ/ժ է։ Որքա՞ն է A եւ B կետերի հեռավորությունը, եթե շոգենավը B կետն է հասել բեռնանավից 16 ժ շուտ։

6)  Տրված են –8 եւ +5 թվերը։ Գտե՛ք այդ թվերի գումարին հակադիր թիվը։ Ապա գտե՛ք տրված թվերին հակադիր թվերի գումարը։ Ո՞ր օրենքի հիման վրա կարելի է պնդել, որ ստացված երկու թվերն իրար հավասար կլինեն։

Posted in English

English

1.Ethel often borrowed things.

 1. Fanny often borrowed things.
  3.Ethel often lent things to Fanny.
 2. Fanny often lent things to Ethel.
  5.One day Ethel lost her bag.
  6.One day Fanny lost her bag.
 3. Fanny liked carrying something in her hand.
 4. Fanny did not like carrying things.
 5. There was a shed at the end of Ethel’s garden.
 6. There was a shed at the end of Fanny’s garden.