Posted in Անհատական պլան

Ընտրության գործունեություն -փայտա մշակում

Մարզական ակումբ -Հրաձգություն

Լրացուցիչ կրթություն դպրոցում — ոչ

Լրացուցիչ կրթություն դպրոցից դուրս -քանդակ

Շուրջտարյա նախագծեր —

ֆլեշմոբներ, թարգմանչական նախագծեր Լրացուցիչ (տնային) աշխատանք — բոլօրը

Posted in Անհատական պլան

Կրկնենք անցածը

Առաջադրանքներ

1) Գտե՛ք այն բոլոր ամբողջ թվերը, որոնք աստղանիշի տեղում գրելու դեպքում երկու անհավասարություններն էլ ճիշտ կլինեն.

ա) 0 < 2 < 3, գ) 8 < 9 < 10, ե) – 6 < -4 < – 1,

բ) – 4 < -2 < 0, դ) – 3 < 0 < 3, զ) –1< 0 < 1։

2) Հաշվե՛ք.

ա) |–3| + |+2| – 4, =1

գ) 4 · |+6|– 3 · |–7| + 2,=67

բ) |–28| + |–6| – 25, =9

դ) 18 · |–8|+ 3 · |+4| – 100։

3) Արդյոք մի՞շտ կարելի է ասել, որ երկու տարբեր ամբողջ թվերից մեկը մյուսից մեծ է։

4)  Կոորդինատային ուղղի վրա նշե՛ք A (–7), B (+2) կետերը եւ գտե՛ք նրանց հեռավորությունը։ Ճի՞շտ է արդյոք, որ այդ հեռավորությունը հավասար է C (+7) եւ D (–2) կետերի հեռավորությանը։

5) A կետից դեպի B կետն է ուղեւորվել բեռնանավը, որի արագությունը 8 կմ/ժ է։ 8 ժ հետո նույն երթուղիով ուղեւորվել է շոգենավը,որի արագությունը 24 կմ/ժ է։ Որքա՞ն է A եւ B կետերի հեռավորությունը, եթե շոգենավը B կետն է հասել բեռնանավից 16 ժ շուտ։

6)  Տրված են –8 եւ +5 թվերը։ Գտե՛ք այդ թվերի գումարին հակադիր թիվը։ Ապա գտե՛ք տրված թվերին հակադիր թվերի գումարը։ Ո՞ր օրենքի հիման վրա կարելի է պնդել, որ ստացված երկու թվերն իրար հավասար կլինեն։