Posted in Անհատական պլան, Բնագիտություն

Բնագիտություն

  1. Ի՞նչ բնութագրական հատկանիշներ ունեն քիմիական ռեակցիաները
  2. Քիմիական ռեակցիաների ժամանակ մեկ բարդ նյութից առաջանում են երկու եւ ավելի նյութեր։
  1. Ձեզ հայտնի ի՞նչ պայմանների դեպքում են տեղի ունենում քայքայման ռեակցիաները։
  2. Քայքայման ռեակցիաների դեպքում երկու կամ ավելի նյութերից ստաց­վում է մեկ նոր նյութ։
  3.  Բերե՛ք միացման ռեակցիաների օրինակներ:
  4. ջրածնի եվ թթվածնի միացումից առաջանում է ջուր
  5. Այրման ռեակցիա է, որն ուղեկցվում է լույսի եւ ջերմության անջատումով։ 
  6. Ի՞նչ պայման է անհրաժեշտ այրում տեղի ունենալու համար:
  7. ջերմաստիճան բարձր,քամի
  1. Ո՞ր նյութերն են կոչվում վառելանյութեր:
  2. Այն նյութերը որոնց այրումից առաջանում է մեծ քանակությամբ ջերմություն
   Թվարկե՛ք պինդ, հեղուկ եւ զազային վառելանյութերի տեսակներ:

պինդ՝քարածուխ ,տորֆ

հեղուկ՝կերոսին,նավթ

գազային ՝հեղուկ գազ

 1. Քիմիական ռեակցիաների ընթանալու անհրաժեշտ պայմաններ են ……… ։
 2. ջերմություն,ժամանակ,կատալիզատոր
  1. Էլեկտրական հոսանքի ազդեցությամբ ջուրը տրոհվում էջրածնի եւ թթվածնի։ Ի՞նչ քիմիական ռեակցիա է տեղի ունենում։
  2. քայքայման
  3.  Գրի՛ր հավասարումը: 11.  Բերվածներից որո՞նք են միացման ռեակցիաներ./ա)2 C + O2 =CO2 /գ) 2H2 + O2 =2H2O. բ) CH4 =2 H2 + C  /դ) Si+O2=SiO2                                             
 3. Հետեւյալ երեւույթներից որո՞նք են ֆիզիկական, որո՞նք՝ քիմիական.

ա) բենզինի այրվելը-ֆիզիկական

բ) եղյամի առաջացումը-քիմիական

գ) կաթի թթվելը-քիմիական

դ) ջրի եռալը-քիմիական

ե) հայելու փշրվելը-ֆիզիկական

13. Ո՞րն է ֆիզիկական երեւույթ

./ա)    Արեւածագը,

բ)  բնական գազի այրում

գ) 2500 աստիճանում ջրի քայքայումը

14. Ո՞րն է քիմիական երեւույթ.

/1) փայտի վառվելը

2) ջրի եռալը,

3) մոմի հալվելը

/4) պողպատի ժանգոտվելը խոնավ օդում
15.Ֆիզիկական երեւույթների տարատեսակներ են կոտրվել,ջարդվել,քամի,եռալ,հոսք

16.Բերե՛ք ֆիզիկական և քիմիական երևույթի օրինակներ

քայքայման,միացման,անջատման-քիմիական

հալում,հոսել-ֆիզիկական

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s