Posted in Անհատական պլան

Վանի թագավորությու

Ք.ա իներորդ դար- Հայկական լեռնաշխարի տարածքում ծևավորվեց և հզօրացավ 1 համահայկական թագավորությունը

ք.ա 835-825-Սարդուրի 1

ք.ա 830- Սարդուրի 1 Վանալջի արևելքում հիմնադրեծ Տուշպա մայրաքաղաքը

ք.ա 833- Սարդուրի 1 Հայկական տավրոսի հարավային լանջերին հաջողությամբ պատերազմելե Ասորեստանի արգա սալմանասար 3րդի դեմ

ք.ա825-810 Իշպուրնի արգա

ք.ա810-786 Մենուա արգա

ք.ա 786-764- Արգիշտի արգա

ք.ա 782-Արգիշտի 1 հիմնադրել է Երեբունի քաղաքո

ք,ա 764-735 Սարդուրի բ արգա

ք,ա743-Ասորեստի արգա Թիգլատպալասա 3 հաջողվում է կասեցնել սարդուրի 2 առաջ խաղացումե

ք,ա 714 ասորեստանի արգա սարգո 2 հարձակվում և կողուպտումե արդինի մուսասիլի գլխավոր տաճարո

ք.ա685-645 մուսա 2

ք,ա7թդարում հայկական լեռնաշխարի հարաֆ արևմտյան հայկազունի սկայո

ք,ա612թ պայուր հայկազունի հրջարկեց նոր