Posted in Բնագիտություն

Մեխանիկական շարժում

  1. Ինչպե՞ս կարելի է որոշել` շարժվո՞ւմ է մարմինը, թե՞ ոչ:

Մենք պետք է նայենք նրա դիրքի փոփոխությանը այլ մարմինների նկատմամբ

2. Ի՞նչն են անվանում մեխանիկական շարժում:

Մեխանիկական շարժումը որոշակի ժամանակահատվածում մարմնի դիրքի փոփոխությունն է այլ մարմինների նկատմամբ:

3. Ներկայացրե՛ք մեխանիկական շարժման օրինակներ:

Ձուկը լողում է ափի նկատմամբ , մարդը քայլում է սենյակների նկատմամբ, մեքենան շարժվում է շենքերի նկատմամբ:

4. Ի՞նչ բանաձեւով է որոշվում մարմնի շարժման արագությունը:

V=S:T

5. Լրացրե՛ք բաց թողնված թվերը.
1 մ/վ = 3,6 կմ/ժ 72 կմ/ժ = 2000 սմ/վ:

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s