Posted in Բնագիտություն

Նոյեմբերի 8-12

1. Ի՞նչն են անվանում դեֆորմացիա:

Մարմինների ձևափոխությունը կոչվում է դեֆորմացիա։

2․ Ո՞ր ուժն են անվանում առաձգականության ուժ:

Առաձգականության ուժ անվանում են այն ուժը, որը առաջանում է մարմինների մեջ առաձգական ձևափոխության ընթացքում:

3․ Մի՞շտ է արդյոք դեֆորմացիայի ընթացքում առաջանում առաձգականության ուժ:

Ոչ, առաձգականության ուժը առաջանում է միայն առանձգական ձևափոխության ընթացքում:

4․ Ինչպե՞ս է կոչվում ուժ չափող սարքը:

ՈՒժաչափով

5․ Ի՞նչ միավորներով է արտահայտվում ուժը:

Նյուտոն – Ն
Կիլոնյուտոն – կՆ

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s