Posted in Անհատական պլան

1) Երկու արհեստանոցներ 1 ամսում պիտի որոշակի քանակով ման­րակներ պատրաստեին։ Առաջին արհեստանոցը կատարեց աշխատանքի ­3/4ը, իսկ երկրորդը՝ առաջինից 3 անգամ պակաս։ Կարողացան արդյո՞ք արհեստանոցները ժամանակին կատարել նախատեսված աշխատանքը։

3/4+1/4=4/4=1

2) Տուփի մեջ կան 31 կարմիր և 96 սպիտակ գնդիկներ։ Առանց նայելու` առնվազն քանի՞ գնդիկ պետք է վերցնել տուփից, որպեսզի նրանց մեջ անպայման լինեն նույն գույնի երկու գնդիկներ։ Կփոխվի՞ արդյոք պատասխանը, եթե կարմիր և սպիտակ գնդիկների քանակները նույնը լինեն, օրինակ՝ ամեն գույնի 50 գնդիկ։

96+1=97

50+1=51

Առաջադրանքներ(տանը)

3) Հաշվե՛ք արտահայտության արժեքը.

 4) Հաշվե՛ք․
ա) -5+6=     բ)-23+(-33)=      գ)65+(-36)=      դ) -23+(+73)=      ե) 12+(-61)=      զ) -101+ 101=       է)-6+(-516)=   ը) 321+(-235)      թ)-211 +101=       ժ)144+(-169)=   ի)-540+(+40)=      լ)-9+(-19)=

5) Որքա՞ն է գնացքի արագությունը, եթե այն
ա) 9 ժամում անցել է 2700 կմ,
բ) 13 ժամում անցել է 1690կմ,
գ) 2 ժամում անցել է 230 կմ։

Լրացուցիչ առաջադրանքներ

6) Պահանջվում է պատրաստել սպիրտի և ջրի խառնուրդ, որում ջուրը և սպիրտը ունեն 2 ։ 3 հարաբերությունը։ Քանի՞ լիտր ջուր և քանի՞ լիտր սպիրտ պետք է վերցնել 35 լ այդպիսի խառնուրդ ստանալու համար։

Նախագիծ՝ Ֆիբոնաչիի օրեր

Նախագիծը հրապարակիր առանձին նյութով։

>> Ո՞վ է Ֆիբոնաչին, պատմիր Ֆիբոնաչիի մարդու և գիտնականի մասին։

>> Ներկայացրո՛ւ Ֆիբոնաչիի դերը մաթեմատիկայում։

>> Ֆիբոնաչիի հաջորդականության առեղծվածը։ Ներկայացրո՛ւ հետաքրքիր ինֆորմացիա։

Posted in Անհատական պլան

Առաջադրանքներ կրկնողության համար

1) Երկու արհեստանոցներ 1 ամսում պիտի որոշակի քանակով ման­րակներ պատրաստեին։ Առաջին արհեստանոցը կատարեց աշխատանքի ­3/4ը, իսկ երկրորդը՝ առաջինից 3 անգամ պակաս։ Կարողացան արդյո՞ք արհեստանոցները ժամանակին կատարել նախատեսված աշխատանքը։

3/4+1/4=4/4=1

2) Տուփի մեջ կան 31 կարմիր և 96 սպիտակ գնդիկներ։ Առանց նայելու` առնվազն քանի՞ գնդիկ պետք է վերցնել տուփից, որպեսզի նրանց մեջ անպայման լինեն նույն գույնի երկու գնդիկներ։ Կփոխվի՞ արդյոք պատասխանը, եթե կարմիր և սպիտակ գնդիկների քանակները նույնը լինեն, օրինակ՝ ամեն գույնի 50 գնդիկ։

96+1=97

50+1=51

Առաջադրանքներ(տանը)

3) Հաշվե՛ք արտահայտության արժեքը.

 4) Հաշվե՛ք․
ա) -5+6=     բ)-23+(-33)=      գ)65+(-36)=      դ) -23+(+73)=      ե) 12+(-61)=      զ) -101+ 101=       է)-6+(-516)=   ը) 321+(-235)      թ)-211 +101=       ժ)144+(-169)=   ի)-540+(+40)=      լ)-9+(-19)=

5) Որքա՞ն է գնացքի արագությունը, եթե այն
ա) 9 ժամում անցել է 2700 կմ,
բ) 13 ժամում անցել է 1690կմ,
գ) 2 ժամում անցել է 230 կմ։

Լրացուցիչ առաջադրանքներ

6) Պահանջվում է պատրաստել սպիրտի և ջրի խառնուրդ, որում ջուրը և սպիրտը ունեն 2 ։ 3 հարաբերությունը։ Քանի՞ լիտր ջուր և քանի՞ լիտր սպիրտ պետք է վերցնել 35 լ այդպիսի խառնուրդ ստանալու համար։

Նախագիծ՝ Ֆիբոնաչիի օրեր

Նախագիծը հրապարակիր առանձին նյութով։

>> Ո՞վ է Ֆիբոնաչին, պատմիր Ֆիբոնաչիի մարդու և գիտնականի մասին։

>> Ներկայացրո՛ւ Ֆիբոնաչիի դերը մաթեմատիկայում։

>> Ֆիբոնաչիի հաջորդականության առեղծվածը։ Ներկայացրո՛ւ հետաքրքիր ինֆորմացիա։