Posted in Պատմություն

Սեպտեմբերի 27-ից հոկտեմբերի 3-ը

Առաջադրանք 1

1․ Լրացնել, հավելել աղյուսակը՝ օգտվելով հետևյալ աղբյուրից: 

ՓուլերՀին քարի դար/ պալեոլիթ հնագույն ժա մանակներից մինչև Ք. ա. XII հազարամյակնՄիջին քարի դար/մեզոլիթ/ Ք.ա. 12-րդ հազ.-Ք.ա. 10-րդ հազ.Նոր քարի դար/ նեոլիթ/Ք.ա.10-րդ հազ.-Ք.ա. 6-րդ հազ.կեսերՊղնձի -քարի դար/էնեոլիթ/Ք. ա. VI հա զարամյակի կեսերից մինչև Ք. ա. V հա զա րամ յակի վերջերը:Բրոնզի /պղինձ +անագ/դար Ք.ա 4-րդ հազ.-Ք.ա.2-րդ հազ.Երկաթի դար՛/Ք.ա. 2-րդ հազ.
Զենքի տեսակներՆիզակՆետ ու աղեղ, տեգ , պարսատիկՆետ ու աղեղը, տեգը, որոնք մեծ չափով զարգացան, ինչպես նաև կացինԿացին, սուր, նիզակ, նետ ու աղեղԿացին, սուրԿացին, սուր, նիզակ, նետ ու աղեղ
Աշխատանքի գործիքներՀատիչ, կտրիչ, քե րիչ, ծակիչՍրածայրեր, քերիչներ, նետասլաքներԴանակ, կացին, բրիչներԴանակ, կացին, բրիչներ, մանգաղԴանակ, կացին, բրիչներ, մանգաղԴանակ, կացին, բրիչներ, մանգաղ, մուրճ
Զբաղմունքհավաք չու թյունը և որ սոր դու թյունն,ձկնորսությունԸնտելացվեց վայրի կենդանինԱնասնապահություն, երկրագործություն, արհեստագործություն, պարզ փոխանակությունԱնասնապահություն, երկրագործություն, որսորդություն, զինագործությունԶինագործություն, դարբնությունԶբաղվում էին տնտեսական գործունեությամբ
Ապրելու վայրըՆախնադարյան հոտ-տոհմական համայնք, քարանձավ, Տեղափոխվեցին գետերի , լճերի ափամերձ շրջաններՏոհմերի միավորում-ցեղերի առաջացում, ընտրում էին ցեղի առաջնորդ Բնակավայրի կառուցումՏոհմերի միավորում-ցեղերի առաջացում, ընտրում էին ցեղի առաջնորդ։ Գետերի , լճերի ափամերձ շրջաններում բնակավայրի կառուցումՆահապետական ընտանիք, մասնավոր սեփականություն,հասարակական տարբեր խմբերի առաջացումՆահապետական ընտանիք, մասնավոր սեփականություն,հասարակական տարբեր խմբերի առաջացում,ցեղային միություն- պետության առաջացում
Նվաճումներ, հայտնագործություններհնչյունների հիման վրա էլ ձևավորվեց լե զուն (խոսքը), կրա կի ստաց ման գյու տըԱզդարարվեց նստակեցության սկիզբը։ Մարդը սկսեց տուն կառուցել քարից, փայտից և ճյուղերից։Արտադրող տնտեսությունԴարբնությունԱրոր,անիվավոր սայլԿառուցվեցին ճանապարհներ, ջրանցքներ
Կրոնական պատկերացումներ, քրմություն

2․ Վերևում նշված աղյուսակը ներկայացնել Power Point  ծրագրով՝ նյութը ներկայացնել նկարներով

3․ Համաձա՞յն եք, որ անցումն արտադրող տնտեսության կարևոր նվաճում է/հիմնավորել/:

Այո համաձայն եմ, քանի որ այս դեպում հնարավոր է ստանալ սննդամթերք, գործիքներ, զենք և այլն։

2. Դիտել տեսաֆիլմերից մեկը, կես էջի սահմանում պատմել

  • ինչի մասին էր
  • ամենատպավորիչ հատվածը 
  • ինչ  նոր բան իմացար

    Նախնադարյան մարդ

Նախամարդը, տարածվելով աշխարհով մեկ, հաստատվում է նաև Հայկական լեռնաշխարհում, որը վերածվում է նրա օրրաններից մեկի՝ գիտնականների կողմից ստանալով «Հայկական միջանցք» անունը։
Նախամարդը վերածվեց մարդու այն պահից, երբ սկսեց քարից, փայտից և ոսկրից աշխատանքային գործիքներ պատրաստել։
Սկզբում մարդը որսը կատարում էր կենդանիների նմանողությամբ՝ հանդես բերելով սակայն հնարամտություն և թակարդներ ստեղծելու կարողություն։ Հաճախ նա որսը խլում էր գիշատիչ կենդանիներից։
Ոչ ոք չգիտի, թե ինչպես մարդը տիրացավ կրակին։ Շատ հնարավոր է, որ նա կրակ ստացավ կայծակից բռնկված ծառից կամ էլ հրաբխային լավայից։

Posted in Պատմություն

Պատմություն

Առաջադրանք 1

Պատմական սկզբնաղբյուրներ-Սիրելի սովորողներ,  ժամանակի մեքենայով եկեք ճամփորդենք հին աշխարհի պատմության էջերով: Անցյալի քիչ, թե շատ ամբողջական պատկերը վերականգնելու համար պատմագետներն օգտվում են պատմական սկզբնաղբյուրներից:

1.Ինչ են ուսումնասիրում, բացահայտում, ծանոթանալ հետևյալ տեսակետին, ամփոփել մի քանի նախադասությամբ:

  • հնագետները ,
  • ազգագրագետները,
  • դրամագետները

Հնագետը գիտնական է, ով զբաղվում է իրական մարդկության ուսումնասիրությամբ իրական աղբյուրներով, որոնք զբաղվում են հնագիտությամբ։

Ազգագրագետը ներկայացնում է ժողովուրդների բարքերը, սովորույթները, հավատալիքները, ծեսերը։

Դամագետը ուսումնասիրում է հասարակության տնտեսական կյանքը՝ ապրանք, դրամ, շուկայական գներ և այլն։

2. Ընտրել ստորև ներկայացված ենթավերնագիրներից մեկը, օժանդակ աղբյուրներից օգտվելով ներկայացնել ձեր պատումը մեկ էջի սահմանում:

1.«Ներկայացնել, համեմատել մարդու առաջացման վարկածները»

2.«Հնագիտությունը անցյալի իմացության վարկած»

3.«Գրավոր աղբյուրներ. հավատալ, թե՝ ոչ»

Պատմության լուսաբանման համար կարևոր նշանակություն ունեն գրավոր աղբյուրները. փաստաթղթերը, քարտեզները, կարևոր են նաև գրքերը, թերթերը, ամսագրերը:

Երևանի պատմության ուսումնասիրության սկզբնաղբյուրների դեր են խաղում Երևանում լույս տեսած թերթերը, որոնց էջերում հայտնաբերում ենք բազում հետաքրքիր փաստեր երևանցիների կյանքի բոլոր բնագավառներից:

Գրավոր աղբյուրների միջոցով հնարավոր է տեղեկանալ տվյալ երկրի կամ քաղաքի կյանքում կարևոր դեր ունեցած մարդկանց մասին: Մարդիկ, ովքեր արվեստի, մշակույթի, գիտության, կրթության, սպորտի և այլ բնագավառների ներկայացուցիչներ են եղել:

Իմ կարծիքով գրավոր աղբյուրները շատ կարևոր դեր ունեն պատմության մեջ։ Պետք է նրանց հավատալ, սակայն նաև պետք է կարողանալ օգտվել ճիշտ գրավոր աղբյուրներց։

4.«Ազգագարական գիտելիքները բացահայտում են անցյալը»

Posted in Պատմություն

Պատմություն

Առաջադրանք 1

1.Երեք նախադասությամբ ներկայացրու ՝ինչու ենք ուսումնասիրում պատմությունը:

1․ Մենք ուսումնասիրում ենք պատմությունը, որպեսզի տեղեկացած լինենք մեր նախնիների պատմությունից։ Ծանոթանանք հին ժամանակներին։ Տեղեկացված լինենք մեր երկրի մասին:

Ա․ Պատմությունն ուսումնասիրելով մենք իմանում ենք, թե այս կամ այն հայտնագործությունը երբ է արվել, ով է արել, ինչ ջանքեր են պահանջվել: Յուրաքանչյուրս պետք է լավ իմանանք մեր պատմությունը։ Պետք կարողանանք այն ճիշտ ներկայացնել օտարներին։ Նաև պետք է պահպանենք հնուց մնացածը։

2.Տեսաֆիլմ- Ինչու ենք ուսումնասիրում պատմությունը

ա. Տեսաֆիլմը դիտելուց հետո հինգ նախադասություն ավելացրու առաջին առաջադրանքին՝ ամբողջացնելով հարցի պատասխանը՝ հիմնավորելով քո տեսակետը:

2.Ինչ նպատակ եք հետապնդում «Պատմություն» առարկան ուսումնասիրելու արդյունքում:

Լավ ճանաչել ու ճիշտ ներկայացնել հայրենիքս։

 «Պատմություն» առարկայի շրջանակում ինչ թեմաներ են ձեզ հետաքրքրում:

Կուզենայի ծանոթանալ Հայաստանի տեսարժան վայրերին, եկեղեցիների պատմությանը, մշակույթին։

Ինչ կարողություն. հմտություն կուզեիք ձեռք բերել ուսումնական տարվա ավարտին:

Կուզենայի բավականաչափ գիտելիքներ ունենայի Հայաստանի մասին։

Առաջադրանք 2

Ծանոթացում-Ինչ է պատմական ժամանակագրական սանդղակը:

Համաշխարհային պատմության առաջին խոշոր շրջափուլը Հին աշխարհի պատմությունն է: Պատմական ժամանակը ենթաբաժանվում է տարիների, տասնամյակների, դարերի, հազարամյակների: Ստեղծվել է հատուկ ժամանակագրական սանդղակ, մեկնակետ է համարվում 1 թվականը` Հիսուս  Քրիստոսի ծննդյան տարեթիվը, դրանից առաջ ընկած ժամանակահատվածը կոչվում է Քրիստոսից առաջ/Ք.ա./, իսկ հետո ընկածը` Քրիստոսից հետո/Ք.հ./: Քրիստոսից առաջ ընկած ժամանակը հաշվարկվում է յուրահատուկ ձևով՝ տարեթվերի նվազման կարգով: Ք. ա. 200 թվականից մինչև 101 թվականը Ք. ա. II դարն է, 100 թվականից մինչև 1 թվականը՝ Ք. ա. I դարը:

Փորձիր պատասխանել

մեկ դարը հարյուր տարի է

մեկ հազարամյակը հարյուր դար է

մեկ տարին երեք հարյուր վատսունհինգ օր ունի

մեկ օրը ՝ 24 ժամ

2.Փորձիր գտնել/

www.unrv.com/images/400width/roman-numerals.png

22թ..-առաջին դար առաջին կես

100թ-առաջին դար երկրորդ կես            

Ք.ա.150թ. երկրորդ դար առաջին կես

151թ. երկրորդ դար երկրորդ կես             

Ք.ա.400թ. չորրորդ դար երկրորդ կես

451թ. հինգերորդ դար երկրորդ կես  

Ք.ա.550թ. վեցերորդ դար երկրորդ կես

1000թ. տասերորդ դար երկրորդ կես            

Ք.ա.854թ.իներորդ դար առաջին կես

2008թ. քսանմեկերորդ դար առաջին կես           

Ք.ա2000թ. քսաներորդ դար երկրորդ կես

Posted in Պատմություն

Սեպտեմբերի 20-26

Առաջադրանք 1

1․ Օրացույցների ստեղծման նպատակը, արդիականությունը ժամանակակից աշխարհում, համաշխարհային օրացույցի խնդիրը, օրացույց բառը տարբեր լեզուներում, նշանակությունը։

Ռուսերեն֊календарь

Անգլերեն֊calendar

Թուրքերեն֊takvim

Ֆրանսերեն֊сalendrier

Իտալերեն և իսպաներեն֊calendario

Օրացույց, օրերը խմբավորելու եղանակ, որ մարդկանց անհրաժեշտ է գյուղատնտեսական աշխատանքները, գործարար ու հոգևոր կյանքը կազմակերպելու համար, ինչպես նաև կենցաղում։

2. Օրացույցի ստեղծման պատմությունը տարբեր ժողովուրդների մոտ։

Եգիպտոս֊Նեբտա Պլայայում (ժամանակակից Եգիպտոսի տարածք) մեր թվարկությունից մոտավորապես 5 հազար տարի առաջ անասնապահ կիսաքոչվոր ցեղերի կողմից ստեղծվել է հավանաբար առաջին տարեկան «օրացուցային շրջանը», որում տարվա սկիզբը նշանակվել է Սիրիուս աստղի հայտնվելով։ Այդ օրացույցը ցեղերին օգնել է որոշել թե երբ պետք է սկսվի ու ավարտվի անձրևների սեզոնը, որը անապատային տարածքը վերածում էր անասունների արոտավայրի համար պիտանի փթթուն սավաննայի։

Ռուսաստան֊Ռուսաստանում գործող տարիների հաշվարկը, որ սկսվել է «աշխարհի արարումից», Քրիստոսի ծննդից սկսած հաշվարկով փոխարինվել է Պետրոս I-ի կողմից 1700 թվականի հունվարի 1-ին։ Խորհրդային Ռուսաստանում գրիգորյան օրացույց ներդրվել է 1918 թվականի փետրվարի 14-ին։ 1930-1940 թվականներին օգտագործվել է խորհրդային հեղափոխական օրացույցը։

Իսրայել. հրեաներն այն թվագրել են մ.թ.ա. 3761 թվականով, ալեքսանդրյան ժամակագրությունն աշխարհի ստեղծման ամսաթիվը համարել է մ.թ.ա. 5493 մայիսի 25-ը։

Իտալիա֊Հռոմեացիները տարիների հաշվարկն սկսել են Հռոմի առասպելական հիմնադրումից (մ.թ.ա. 753)։

3․ Հայոց Նախահայկեան  օրացույցը

Այսօր Հայոց բուն օրացույցով սկսվում է 4513 թվականը , մեծ հավանականությամբ  Հայերը ունեցել են նաև նախահայկյան օրացույց . Մանրամասներ

Տարբեր երկրներում, տարբեր ժամանակներ տարբեր ազգեր օգտագործել են տարբեր օրացույցներ։ Այս օրացույցները շատ հաճախ փոխվել են մարդկանց հավատալիքների, աշխարհայացքի փոփոխությանը զուգահեռ։ Կրոնը և օրացույցը սերտորեն կապված են իրար հետ։ Ինչպես գիտենք նախկինում կրոնական պատկերացումները սերտորեն կապված են եղել աստղագիտությանը (հնում երկնային լուսատուները աստվածացված են եղել և մեզ հայտնի բոլոր հնագույն դիցարաններում եղել է երկնային լուսատուների պաշտամունք)։

Մինչև Հայկի Հայաստան գալը, այստեղ կիրառվել է շատ հետաքրքիր օրացույց։ Այս օրացույցում տարի է համարվել միայն այն ժամանակահատվածը, երբ երևացել է Հայկն աստեղատան գլխավոր աստղը։ Տարին սկսվել է հենց այս աստղի առաջին ծագումով և տևել է այնքան, քանի դեռ երկնքում հնարավոր է եղել տեսնել այդ աստղը։ Ահա այս աստղի վերջին երևալով էլ տարին ավարտվել է։ Այդ ժամանակահատվածը տևել է 295-300 օր։ Հենց 300 օրն էլ համարվել է տարվա կանոնական տևողությունը։ 300 օրերից դուրս մնացած ժամանակահատվածը համապատասխանել է Հայկի աստղի չերևալու հետ։ Համարվել է, որ այդ ընթացքում աստվածների հայրը՝ Հայկը, գտնվել է Անդրաշխարհում, այսինքն մահացած։ Սրան զուգահեռ , այդ օրերը համարվել են արգելքի օրեր օրինակ՝ չի թույլատրվել ամուսնությունը։

Այսպիսով, տարին բաժանված է եղել 10 ամիսների, որոնցից յուրաքանչյուրը ունեցել են 30 օր։ Տարուց դուրս են մնացել 65-70 օր։ Բանն այն է, որ Հայկի աստղը իրոք չի երևացել 70 օր և որպեսզի տարին պահպանի իր 300 օրը, վերջին ամսվա վերջին 5 օրը համարվել է և տարու մեջ, և տարուց դուրս։

Նախահայկեան օրացույցը ամենաերկար կիրառությունն է ունեցել՝ 66,5 դար (Ք․ ա․ 9000 թ․ -Ք․ ա․ 2341 թ․)։

Նախահայկեան օրացույցի կիրառումը համընկել է կարևորագույն ձեռքբերումների ժամանակահատվածի հետ՝ հացաբույսերի մշակում, կենդանիների ընտելացում, աստղալից երկնքի բաժանումը համաստեղությունների, գրի նախնական տեսակների գյուտ, բրոնզի, երկաթի մշակում և այլն։

4. Ամիսների, շաբաթների անունների առաջացման պատմությունը, նշանակությունը

Հունվարը այդպես է կոչվել ի պատիվ հռոմեական Յանուս աստծու։ Սակայն այդ անունը մեզ անցել է հունարենից, արդեն որոշ փոփոխման ենթարկվելով՝ դառնալով հունվար։

Փետրվար. Ձմռան վերջին ամիսն է։ Փետրվարը, ըստ մի բացատրության, իր անունը ստացել է հին հռոմեական չար աստված Փեբրուարիոսից։

Մարտ. Գարնան առաջին ամիսն է, տարվա առավոտը։ Օրերը սկսում են շուտ լուսանալ, ուշ մթնել։ Արթնանում է բնությունը, որը կարծես թե բախտավորություն և ուրախություն է ճառագայթում, շոյում մեր հոգին։ Սակայն այս ամսվա անունը բնավ էլ սազական չի նրան։

Ապրիլ. Անվան ծագումը գալիս է լատիներենից՝ «բացվել» բառից։ Այդ ամսին բացվում են ծառերի բողբոջները։ Ապրիլին արևը, ձյունը և անձրևը փոփոխակի են։

Մայիս. Գարնան վերջին ամիսն է, հիանալի և գեղեցիկ օրերով։ Փետրավոր ամպերև են լողում երկնքում։ Մայիս ամիսը նվիրված է հռոմեացիների Մայա (հունարեն Մայիոս) աստվածուհուն, որը համարվում էր Մերկուրիի (Հերմեսի) մայրը, Ատլանտի դուստրը։

Հունիս. Ամառվա առաջին ամիսն է։ Որոտում է կայծակը, աղմկում է անձրևը։ Պարտեզները զարդարվում են ծաղիկներով, իսկ լեռներն ու դաշտերը՝ առատ խոտով։

Հուլիս. Ամռան հրաշագեղ ամիսն է։ Վատ եղանակը հատուկ չէ նրան։ Հուլիսը այդպես է կոչվում ի պատիվ Հուլիոս Կեսարի։

Օգոստոս. Ամռան վերջին ամիսն է, ոսկե աշնան նախադուռը։ Օգոստոսն իր անունը ստացել է ի պատիվ հռոմեական Օգտավիանոս կայսեր, որը հետագայում ստացավ օգոստոս տիտղոսը (նշանակում է վսեմաշուք):

Սեպտեմբեր. Աշնան առաջին ամիսը, եզրափակվում է ամառը։ Սկսվում է ոսկե աշունը՝ պարզ ու թափանցիկ երկնքով։

Սեպտեմբերը արդեն շարունակում է հաջորդ երեք ամիսների նման պահել թվային անվանումը։ Սեպտեմբեր լատիներեն սեպտիմ՝ յոթ բառից է։

Հոկտեմբեր. Աշնան երկրորդ ամիսը։ Ավարտվում է այգեկութը։ Հոկտեմբեր լատիներեն օկտո բառից է, որը նշանակում է «ութ»։

Նոյեմբեր. Աշնան վերջին ամիսն է, երբ օրերը կարճանում են, լույսը քչանում է։ Լուսաբացն ու մթնշաղը կարծես իրար են հանդիպում ամպամած օրվա կեսին։

Լատիներեն նովեմ՝ ինը բառից է։ Սա հռոմեացիների իններորդ ամիսն է, մարտից հաշված։

Դեկտեմբեր. Ձմռան առաջին ամիսն է։ Անունը անցել է հունարենից՝ դեցեմ, այսինքն՝ «տասներորդ» բառից։

Մեր այսօրվա կիրակին համադրվել է Արեգակին։

երկուշաբթին՝ Լուսնին։

երեքշաբթին՝ Մարսին (Հրատին)։

չորեքշաբթին՝ Մերկուրիին (Փայլածուին)։

հինգշաբթին՝ Յուպիտերին (Լուսնթագին)։

շաբաթը՝ Սատուռնին (Երևակին)։

5. Տալ օրացույց, լուսնային օրացույց, արևային օրացույց, Հուլյան օրացույց, Գրիգորյան օրացույց հասկացությունների բացատրությունը։

Հուլյան օրացույց

Լուսնային օրացույց֊
Սինոդիկ ամսվա միջին տևողությունը կազմում է 29,53059 օր։ Այդ պատճառով օրացուցային ամիսը պարունակում է 29 կամ 30 օր։ Լուսնային օրացույցներում տարվա տևողությունը հավասարեցվում է 12 ամսվա։ Դրան համապատասխան՝ լուսնային տարվա տևողությունը կազմում է 12 × 29,53059 = 354,36708 օր։ Օրացուցային տարում կարող է լինել 354 օր՝ սովորական տարի կամ 355 օր՝ նահանջ տարի։ Օրացուցային տարվա միջին տևողության և լուսնային տարվա տևողության հավասարեցման համար անհրաժեշտ է նահանջ տարիների ներդրման համակարգ։

Արևային օրացույց֊

Արևադարձային տարվա տևողությունը կազմում է 365,24220 տարի։ Օրացուցային տարին արևային օրացույցում պետք է կազմի 365 (սովորական տարի) կամ 366 օր (նահանջ տարի)։ Օրացուցային տարվա տևողությունն արևադարձային տարվա տևողությանը մոտեցնելու համար գործում է նահանջ տարիների համակարգը։

Հուլյան օրացույցում նահանջ տարիների ներմուծումը կատարվում է յուրաքանչյուր չորս տարին մի անգամ մեկ օր ավելացնելով։ 400 տարվա ընթացքում ավելացվում է հարյուր օր, իսկ տարվա միջին տևողությունը կազմում է 365,25 օր։ Այդպես տարվա միջին տևողությունը հուլյան օրացույցում 0,00780 օրով ավել է արևադարձային տարուց, ինչը 128 տարվա ընթացքում կուտակվում է և կազմում մեկ օրվա սխալ և գարնանային արևադարձի օրը խախտվում է։

Գրիգորյան օրացույց

Գրիգորյան օրացույց֊Հուլյան տոմարի զարգացումն է գրիգորյան օրացույց (նոր տոմար)։ Այն ներմուծվել է Գրիգորիս XIII Հռոմի պապի կողմից 1582 թվականի հոկտեմբերի 15-ին՝ փոխարինելով հուլյան տոմարին (հին տոմար)։ Գրիգորիս XIII-ի իրականացրած բարեփոխումը, որ ընդունվել է կաթոլիկ երկրների մեծ մասի կողմից, բաղկացած է եղել երկու մասից.

6. Հետաքրքիր փաստեր այս թեմայի շուրջ։

Ուսումնասիրվում է, և եթե ապացուցվի, մենք աշխարհի ամենահին օրացույց ունեցող ժողովուրդը կլինենք։

Գրեթե բոլոր զարգածաց լեզուներով օրացույցը անվանում են Calendar:

7. Արեգակնային, ավազային  ժամացույց։

Այս ժամացույցները հիմնված են այն բանի վրա, որ արևը ստվեր է նետում իրերի վրա, և նրա ուղին երկնքում նույնն է տարբեր տարիների նույն օրերին։ Ժամանակը որոշվում է թվատախտակի վրա ձողի ստվերով և հորիզոնական գծով կազմած անկյունով։ Ձողն անշարժ է և ուղղված երկրագնդի առանցքին զուգահեռ։ Արեգակնային ժամացույցները՝ կախված ձողի դիրքից, կարող են լինել հորիզոնական, ուղղահայաց կամ այլ կողմնորոշման։ Արեգակնային ժամացույցները օգտագործվում են հնագույն ժամանակներից։

Այս ժամացույցները հիմնված են այն բանի վրա, որ ճշգրտորեն չափված գետի ավազը մեկական ավազիկներով անցնում է նեղ անցքով նույն ժամանակամիջոցում։ Ընդ որում, մարդիկ արագ կռահեցին օգտագործել 2 խոռոչ՝ միացված նեղ վզիկով ավազի հոսքի համար։ Ապակե անոթի երկու կեսերը ունեին թասի տեսք և նախատեսված էին ոչ մեծ ժամանակահատվածների չափման համր, բայց ունեին թերություն. ավազի վերին խոռոչից ներքինը հոսալուց հետո ստիպված պետք էր շրջել։

Posted in Պատմություն

Կոսմետիկան հին Եգիպտոսում

Կնոջ կյանքն առանց դիմահարդարման անհնար է պատկերացնել: Ներկայումս գույություն ունեն դիմահարդարման  բազմաթիվ տեսակներ, որոնք կատարվում են մաշկը խնամելու, դիմադրողականությունը պաշտպանելու, ինչպես նաև ցուցադրությունների, նկարահանումների և տարբեր երեկույթներին մասնակցելու համար: Առօրյայում  դիմահարդարում  կատարվում  է  մաշկի թեթև  թերությունները  շտկելու, դիմագծերն  ընդգծելու, համապատասխան վայրերում հնարավորինս գեղեցիկ և խնամված ներկայանալու համար: Իսկ թե որտեղի՞ց է սկսվում դիմահարդարման պատմությունը և ի՞նչ փուլեր է անցել, պարբերաբար կներկայացնենք մեր հոդվածներով: Դիմահարդարման կամ այսպես կոչված Make up-ի պատմությունը սկսվել է դեռևս Հին Եգիպտոսում: Հին Եգիպտոսում  դիմահարդարման առաջին փորձերն արվել են մ.թ.ա. V հազարամյակում: Եգիպտական քանդակներում հայտնաբերվել են կոսմետիկական միջոցների բազմաթիվ բաղադրատոմսեր, որոնք կիրառելի են նույնիսկ մեր օրերում: Հին Եգիպտոսում դեմքի և մարմնի  մասին հոգ տանելը ամենքին չէր թույլատրվում: Նրանց կոսմետիկայի հիմքում ընկած էր դեմքի խնամքը, որը կատարում էին բազմաթիվ քսուքների և յուղերի միջոցով: Նրանց դեմքին եղած ցանկացած գույնն ունեցել է ոչ միայն խորհրդանշական իմասը, այլև բուժիչ նշանակություն: Օրինակ,  համարվում էր, որ այն ներկը, որն օգտագործվում էր աչքերն ընդգծելու համար, կարող էր մարդու աչքերը պաշտպանել լույսից, մոծակներից  և ավազից առաջացող բորբոքումներից: Միևնույն ժամանակ, սև գույնով ընդգծված աչքերը հիշեցնում էին բազեի, որը սովորաբար ներկայացնում էր եգիպտական աստվածություններից մեկը և խորհրդանշում էր լույսի ու խավարի պայքարը: Եգիպտուհիները մեծ ուշադրություն էին դարձնում աչքերի մշակմանը, որի համար օգտագործվել է ասիական երկրներից բերված սուրման:  Վերջինս համարվում է ժամանակակից տուշի՝ սևաներկի  նախատիպը: Հետագայում եգիպտուհիները նկատեցին, որ այս նյութը ոչ միայն պաշտպանում է աչքերը, այլ նաև ավելի ավելի ընդգծված ու արտահայտիչ են դարձնում հայացքը, որով էլ գրավում են հակառակ սեռի ուշադրությունը: Այդ պահից սկսած դիմահարդարումը սկսեց ծառայել նաև գեղարար նպատակների: Եգիպտոսի ամենահռչակված  գեղեցկուհին Նեֆերտիտի թագուհին էր, որի անունը նշանակում է  «Գեղեցկուհին եկավ» (մ.թ.ա XV- XIV դարի վերջ): Աստվածային այս գեղեցկուհու՝ մեզ հասած դիմաքանդակներին արված հարդարանքները ստեղծում են Հին Եգիպտոսում դիմահարդարման ամենալիարժեք պատկերը. Սևով ընդգծված աչքեր, կարմիր այտեր, մատիտով ընդգծված շուրթեր:

Posted in Русский язык

Моя выдуманная новогодняя история


Я очень люблю Новый год, прежде всего потому, что в Армению приезжает мой дедушка, у меня еще есть возможность поучиться у него, услышать много интересных историй.Новый год переносит меня в мир сказок, где я нахожусь. и мои идеи. Однажды я буду в лесу, буду путешествовать из леса в лес, сделаю домик, в который придет Дед Мороз с моими инструментами, это будет моим лучшим подарком на Новый год.

Posted in Русский язык

Дополнительное задание с 22.11.21-26.11.21

1. Подберите антонимы к словосочетаниям. Запишите их.

Новая мебель – старая мебель
Большой город – маленький город
Чистая скатерть – грязная скатерть
Новая сумка — старая сумка
Поздняя осень – ранная осень
Дождливое утро – солнечное утро
Острый соус — сладкий соус
Большой дом – маленький дом
Маленькая комната — большая комната

2. С данными словами составьте словосочетания, используя слова для справок:

Гвоздь — железный гвоздь

руки — мамины руки

день — солнечный день

скатерть — белый скатерть

тетрадь — школьная тетрадь

конь — быстрый конь

лошадь — большой лошадь

зверь — дикий зверь

сирень — душистая сирень

медведь — белый медведь

Слова для справок: мамины, дикий , быстрый, железный, мягкий, душистая, школьная, солнечный, белый, большой, чистая, породистый.

3. К словам из первого столбика подберите соответствующие из второго.

летняя ——— дорога
весенняя ——— зарядка
утренняя ——— гроза
вечерняя ——— страна
ранняя ——— тетрадь
синяя ——— весна
последняя ——— новость
соседняя ——— заря
верхняя ——— работа
древняя ——— история
домашняя ——— полка
дальняя ——— деревня
нижняя ——— жара

Летная жара, весенняя заря, утренняя зарядка, вечерняя гроза, ранняя весна, синяя тетрадь, последняя деревня, соседняя страна, верхняя полка, деревняя история, домашняя работа, дальная дорога.

Posted in Русский язык

Классная работа 18.11.2021

Упражнение 1

Касательная, прикоснуться, прикосновение, предложить, предлагать, предложение, изложение, излагать, прилогательное, приложение, озарять, зоренька, зорница, заря, зорька, подгорать, подгореть, загар, загорелый, подгореть, нагореть, выгореть, загoреть, слaгаемые, вырoсли, вырaстать, вырaщенный, возрoст, срaщение, рaстительность, гoрит, рoвнина, рaвняйсь, мaкать в сметану, гoрели, рaвняется, рoсток, отрoсль, урoвень, срaвнение, Рoстислав, вырoвнять грядки, срaвнить с кем-то, располoжиться, составить урaвнение, рoстение, город Рoстов, непромoкаемый плащ, водорoсли, зaря разгoрается, кaсались, нарoщение, сложение, коснуться, озарена, догорали, горелки, возложить, возлагать, полагаю, неприкосновенный, разложить, озарять, гoрелка, пригoрать, озaренный, вырaсти, вырoсший, отрaслевой, рaвносторонний, обувь промoкает, рaвновесие, рoвесники, обмaкнуть кисть в краску, вымoкнуть под дождем, зарoвнять швы, соприкoсновение.

Упражнение 2

Собираться, блeстеть, собирать, забирать, замереть, замирать, расстилать, расстелить, выжигать, блестящий, зажигательный, стереть, блестать, протереть, вытерать, выбирать, застелить, замерло, замирало, умереть, умирать, растирать, заблестать, выстирали, выдираю, забираю, протереть, собирающий, вычесть, вычитать, расстелить, расстилаться, запереть, запирать, прибирать, избератели, сочетать, сочетание, блистательный, блеснет, приберет, опереться.

Posted in Русский язык

Домашнее задание 17.11.2021

Упражнение 1

Выпишите в один столбик слова и словосочетания с -гар-, а в другую — с -гор-. Расставьте ударения

Горючее вещество, угaрный газ, обгoрелый пень, гoрячий пирог, гoревая дорожка, догoревший костер, загoрелый спортсмен, бронзовый загар, огoрок свечи, пахнет гaрью, гoрячее время, загoрать на берегу, выгoреть на солнце, гoрячка, не гoрячись, газовая гoрелка, угaр, подгoревшее молоко, разгoрающийся день, перегoревший провод.
Отметьте слова с корнем -гор-, употребленные в переносном значении

Гoрячее время, разгoрающийся день, не гoрячись.

Упражнение 2

Укажите, какая буква — а или о — пропущена в корне слова. Раскройте смысл данных пословиц. Чему они нас учат?

1) Куй железо, пока горячо. 2) Старая дружба в огне не горит и в воде не тонет. 3) Из горящего дома что вынесешь, то и твое. 4) Погорел, как швед под Полтавой. 5) Не горячись: простынешь — пожалеешь. 6) Кто не горит, тот коптит. 7) От копеечной свечи Москва сгорела. 8) Калач тем и хорош, что горяч. 9) У работящего в руках огнем дело горит. 10) На воре шапка горит.

Posted in Русский язык

РАСТ-РАЩ-РОС, ЛАГ-ЛОЖ

Классная работа

Упражнение 1

а) Положить на полку, удобно расположиться, предполагать ответ, сложить книги, располагать запасами, предлагать помощь, кратко изложить содержание, проложить путь.

б) Город Ростов, устье заросло, морские водоросли, дети подросли, выростить в саду, произрастать в пустыне, богатая растительность, выращенные лимоны, мир растений, переходный возраст, заросли камыша, сберечь поросль, подростковый врач, растущие на берегу, зеленый росток, отрасль хозяйства.

Упражнение 2

Спишитевставляя пропущенные буквы, графически объясняя выбор орфограмм в корне.

а) Излагать содержание, хорошо изложить; знать признаки прилагательного; написать изложение; оба слагаемых; расположиться на ночлег; располагать свободным временем.

б) Гул наростает, роскошные растения, заросли камышом, выросли подснежники; зеленые водоросли, Ростислав; растущий ребенок.

в) Предположения не подтвердились; капельки росы; тропа зарастает; растительное масло; изменить положение; лепестки растений; слагать стихи; желуди проросли; сберечь растения от мороза; просека зарастает; предложить помощь.

Домашнее задание

Упражнение 3.

Спишите, вставляя пропущенные буквы. Подчеркните те словосочетания, в состав которых входят слова с чередующимися гласными в корне. Графически объясните написание выбранной гласной.

Простое предложение, горная растительность, обильная роса; сотросать воздух, возлагать надежды, роскошные цветы, увадать без воды, расположиться у костра; поросло травой, дождь оросил травы.

Упражнение 4.

Спишите, вставляя пропущенные буквы, графически объясняя выбор орфограмм в корне.

а) Излагать содержание, хорошо изложить; знать признаки прилагательного; написать изложение; оба слагаемых; расположиться на ночлег; располагать свободным временем.

б) Гул нарастает, роскошные растения, заросли камышом, выросли подснежники; зеленые водоросли, Ростислав; растущий ребенок.