Posted in Անհատական պլան

2021-22 ուսումնական տարվա երրորդ շրջանի անհատական ուսումնական պլան


Դասացուցակ

Ժամատախտակ 
Միջին դպրոցի կայք
Ընտրության գործունեություն — Փայտամշակում
Մարզական ակումբ — Հրաձգություն
Լրացուցիչ կրթություն դպրոցում — Մթեմատիկա
Լրացուցիչ կրթություն դպրոցից դուրս -չունեմ
Լրացուցիչ (տնային) աշխատանք — ընթերցնություն