Posted in Մայրենի

Մայրենի 14.02.2022թ

Առաջադրանքներ

 1. Գոյականները խմբավորի՛ր` ըստ տեսակների (միևնույն բառը կարող է մի քանի խմբում լինել):

Գյուղ-թանձրացական, ԱՄՆ-հատուկ, սեր-վերացական, Արաքս-հատուկ, գայլ-հասարակ, խնձոր-նյութական, կարոտ-վերացական, մարդ-նյութական, խաղալիք-հասարակ, շուն-հասարակ,  Արմեն-հատուկ,շնչավոր, հմայք-վերացական, ընկեր-շնչավոր,հասարակ անուն, խաղաղություն-վերացական, հեռախոս-հասարակ, մժղուկ-հասարակ, Դավիթ-հատուկ,շնչավոր, գնդակ-հասարակ, Երևան-հատուկ, կատու-հասարակ, հրապուրանք-վերացական, ընկերություն-նյութական, սեղան-հասարակ, Արարատ-հատուկ, ուսուցիչ-հասարակ,նյութական։

2․ Յուրաքանչյուր շարքի չորս բառերն ի՞նչ ընդհանուր հատկանիշ ունեն, որ նույն շարքի մեկ բառը չունի:

աշխարհ                      ուրախություն              հետախույզ                սարդ հասարակ,նյութական ,վերացական-ուրախություն

Նեղոս                          հիացմունք                     երգչուհի                    աղջիկ-հասարակ, հատուկ,նյութկան հիացմունք -վերացական

աղվես                         մահճակալ                      սեր                           պարուհի-հասարակ,վերացական-սեր

աթոռ                           խաղաղություն              ուսուցիչ                   օդաչու-հասարակ խաղաղություն-վերացական

աշխատանք               վայելք                              բժիշկ                       մկրատ-հասարակ, վայելք-վերացական

3․ Գրի՛ր․

 • Հինգ հատուկ, հինգ հասարակ գոյական
 • Չինաստան,Ռուսաստան,Ալեն,Անգելինա,Տիգրան
 • շուն,աթոռ,սեղան,ռոբոտ,տուն
 • Հինգ թանձրացական, հինգ վերացական գոյական
 • տանձ,մարդ,խնձոր,ծառ,լիճ
 • սեր,հիացմունք,վախ,ամաչել,տխրել
 • Հինգ անձ ցույց տվող, հինգ իր ցույց տվող գոյական
 • հորաքույր,հորեղբայր,տատիկ,պապիկ,եղբայր
 • մոմ,ծաղիկ,խոտ,մահճակալ,պատ
 • Հինգ շնչավոր, հինգ անշունչ գոյական
 • ձուկ,մարդ,ցուլ,աղեղնավոր,նապաստակ
 • ինքնաթիռ,ավտոմեքենա,քարանձավ,դաշնամուր,սղոց

4․ Թումանյանական հատվածներից դո՛ւրս գրիր գոյականները՝ նշելով նաև տեսակը (նաև փորձի՛ր գտնել, թե որ պատմվածքներից են հատվածները)։

Այնտեղ սարերն իրար են հանդիպել, իրենց արանքում մի մեծ ձոր են ստեղծել, որ կոչվում է Մութը Ձոր։ Մութը Ձորը բաժանում է հայերին ու թուրքերին իրարից։ Նրա մի կողմը թուրք սարվորն է իջնում, իր բինեն զարկում, մյուս կողմը՝ հայը։ Բայց նրանց իգիթները գիշերվա մթնով էլ անցնում այս խոր անդունդը, իրարից ոչխար են գողանում, ձի, կով կամ գոմեշ են քշում։ Նրանց հովիվները հանդերում են հասնում ու փետակռիվ են անում։

սարեր-հասարակ,նյութական,ձոր-նյութական,Մութը -հատուկ,նյութական Ձոր-հատուկ,թուրք-հասարակ,նյութական,սարավոր-հասարակ,նյութական,բինեն-հասարակ,հայը-հասարակ,իգիթ-հասարակ,անդունդ-հասարակ,նյութական,ոչխար-հասարակ,նյութկան,ձի-հասարակ,նյութական,կով-հասարակ,նյութական,գոմեշ-հասարակ,հովիվներ-հասարակ,հանդ-հանդ

Ես իմ մանկության գարունները անց եմ կացրել մեր սարերում։ Շատ էի սիրում իմ տատոնց տունը ու միշտ այստեղ էի լինում։ Իմ քեռիներից ամենից փոքրը՝ Ահմադը, հովիվ էր։Նա ինձ տանում էր, ման էր ածում գառների մեջ, հետը հանդից հաղարջի կարմիր ճյուղեր էր բերում ինձ համար, իսկ իրիկունները հանում էր սրինգն ու ածում։

գարուն-հասարակ,սիրում-վերացական,տուն-հասարակ,քեռի-նյութական,հասարակ անուն,Ահմադ-հատուկ անուն,հովիվ-հասարակ ան ուն,գառ-հասարակ,հանդ-հասարակ,նյութական,հաղարջ-հասարակ,կարմիր-հասարակ,ճյուղ-հասարակ,սրինգ-հասարակ

Մի գարնան իրիկուն դռանը նստած զրույց էինք անում, երբ այս դեպքը պատահեց։ Էս դեպքից հետո ես չեմ մոռանում էն գարնան իրիկունը։ Ծիծեռնակը բույն էր շինել մեր սրահի օճորքում։ Ամեն տարի աշնանը գնում էր, գարնանը ետ գալի, ու նրա բունը միշտ կպած էր մեր սրահի օճորքին։

դուռ-հասարակ,ծիծեռնակ-հասարակ,բույն-հասարակ,սրակ-հասարակ,բուն-հասարակ