Posted in Մաթեմատիկա, Անհատական պլան

Սովորական կոտորակների հիմնական հատկությունը և տասնորդական կոտորակները

Ճի՞շտ է, որ`

ա) 75,30 = 75,3(ճիշտ է ),          գ) 96 = 96,0(ճիշտ է ),               ե) 40,3 = 40,300(),սխալ

բ) 1,64 = 1,6400, սխալ        դ) 10,08 = 10,8, սխալ        զ) 17 = 170սխալ

5) Գրե՛ք այն թիվը, որը 100 անգամ մեծ է տրված թվից.

ա) 81,2 =8120,    բ) 0,1=10 ,         գ) 0,002=0,2 ,     դ) 125,1=12510 ,        ե) 6,29։=629

6) Գրե՛ք այն թիվը, որը 100 անգամ փոքր է տրված թվից.

ա) 36,62=0,3662 ,       բ) 81,543 =0,81543,          գ) 1,7=0,017 ,          դ) 22,44=0,2244 ,        ե) 0,003=0,0003։

7) 100 կգ կոնֆետի համար վճարել են 72,5 հազար դրամ: Ի՞նչ արժե այդ կոնֆետի 1 կիլոգրամը:

72,5=0,725

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s