Posted in Մաթեմատիկա

Սովորական կոտորակներ

Առաջադրանքներ (տանը)

4. Նշի՛ր պատկերի ներկված մասը պատկերի ո՞ր մասն է կազմում:

4/8,2/7,5/6,2/3,7/9,3/4,7/9,1/5

5. Կատարի՛ր գումարում, լրացրու դատարկ վանդակները, հնարավորության դեպքում ներկիր նաև պատկերների անհրաժեշտ հատվածները.
ա.

5/8,5/6, 4/6., 1.,3/4, 8/9

բ.

1/4.,3/8.0.,1

6. Կատարի՛ր գումարում՝ հիշելով, եթե կոտորակների հայտարարները նույնն են, ապա գումարում ենք միայն համարիչները, իսկ ընդհանուր հայտարարը մնում է նույնը: Անհրաժեշտության դեպքում կատարի՛ր կրճատում, վերածի՛ր խառը թվի:

Լրացուցիչ առաջադրանքներ

16/3,11/5,15/6,33/10,23/5,15/4,19/7,26/9, 27/10,42/12,34/11,23/9,53/15.,21/4.40/7

7. Հետևյալ թվերը դասավորե՛ք աճման կարգով.

20-ի 7 %-ը, 15-ի 8 %-ը, 90-ի 3 %-ը, 100-ի 5 %-ը։

8. Գրե՛ք երկու կանոնավոր և երեք անկանոն կոտորակներ, որոնցից յուրաքանչյուրի համարիչի և հայտարարի գումարը հավասար է 18‐ի։

9. Գտե՛ք ամենափոքր հնգանիշ թվի և ամենամեծ եռանիշ թվի տարբերությունը։

10000-999=9001

10. 50 թիվը նախ մեծացրել են 25 %-ով, ապա ստացված թիվը փոքրացրելեն 20 %-ով։ Ինչպիսի՞ թիվ է ստացվել` 50-ից մե՞ծ, թե՞ փոքր։

11. AB հատվածի երկարությունը 14 սմ է։ Նրա վրա նշված է այնպիսի M կետ, որ AM = 9 սմ, և այնպիսի K կետ, որ BK  = 3 սմ։ Գտե՛ք MK հատվածի երկարությունը։

Նախագծային աշխատանքներ

»»  Մաթեմատիկայի տոն՝ Պի թվծ ստեղծման օրը

»»Կենգուրու մաթեմատիկական մրցույթ

  1. Չորս աղջիկ՝ Մարինեն, Լուսինեն, Կարինեն և Տաթևիկը, նստած էին նստարանին։ Առաջինը տեղերով փոխվեցին Մարինեն և Կարինեն, հետո Կարինեն տեղը փոխեց Տաթևիկի հետ։ Դրանից հետո աղջիկները նստած էին նստարանին այնպես, ինչպես ցույց է տրված նկարում՝ Մարինեն, Լուսինեն, Կարինեն և Տաթևիկը։ Ի՞նչ հաջորդականությամբ էին նստած նրանք սկզբում, ձախից աջ ուղղությամբ հաշված։

(A) Մարինե, Լուսինե, Կարինե, Տաթևիկ
(B) Մարինե, Կարինե, Տաթևիկ, Լուսինե
(C) Կարինե, Լուսինե, Տաթևիկ, Մարինե
(D) Լուսինե, Մարինե, Կարինե, Տաթևիկ
(E) Տաթևիկ, Մարինե, Լուսինե, Կարինե

»»Խնդիրներ մաթեմատիկական ամսագրի համար

Խնդիրների բանկից ընտրիր մեկ խնդիր լուծիր այն գեղեցիկ՝ ներկայացնելով հստակ ու բովանդակալից բացատրություն, ապա խնդիրը ներկայացրու մաթեմատիկական ֆլեշմոբին։

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s