Posted in Մաթեմատիկա

Տասնորդական կոտորակների բաժանումը

Առաջադրանքներ(տանը)

3) Կատարե՛ք բաժանում.

ա) 40,25 ։ 2,3=17,5 ,           դ) 35,601 ։ 0,01=3460,1 , 

բ) 4,221 ։ 0,63 =6,7,          ե) 0,13464 ։ 0,396 =0,34, 

գ) 30,303 ։ 33,3=0,91          զ) 9,3456 ։ 10,62 =0,88:

3) Գտի՛ր աստղանիշը.

ա) 3,87x 2= 7,74 ,          գ) 0,32x 1,5= 0,48 ,

բ) 8,13x*3,03= 24,6339 ,      դ) 7,25×1,3 = 9,425 ։

4) Ուղղանկյան երկարությունը 26,53 դմ է, իսկ մակերեսը 465,8668 դմ2 է։ Գտե՛ք ուղղանկյան լայնությունը։

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s