Posted in Նախագծեր, Սասնալանջ, Քանդակագործություն, Ընտրության խումբ

Սասնալանջ կամ Մհերի դուռ

Սասնալանջ կամ Մհերի դուռ

Այս տարի էլ մեկնարկեց ամանամյան քանդակագործության փառատոնը անցավ շատ հետաքրքրի:Քանի որ շատ եմ սիրում քանդակել ,մեծ սիրով ես էլ մասնակցեցի  «Վիգեն Ավետիսի» քանդակի դպրոցում:Սիրով ներկայացնում եմ իմ աշխատանքը և այն գործիքները ,որով ես աշխատել եմ :