Posted in Ուսումնական ձմեռ

Նամակ ծառին

Ծառեր, դուք  շատ  կարևոր  և  օգտակար  եք   մեզ  համար:  Դուք թթվածինն եք շատացնում,     մաքրում   եք   աղտոտված  օդը,   գեղեցկացնում եք  մեր  բակը:  Ձեզանից  ստանում  ենք  համեղ  և  գեղեցիկ  մրգեր, իսկ ամռանը  կարող  ենք  պաշտպանվել  տոթից: Կներեք   մեզ,  որ  փչացնում  ենք  ձեզ,  դուք  շատ  կարևոր  եք   մեզ  համար:   Միշտ  եղեք  շատ  և  գեղեցկացրեք  մեր  շրջապատը:ալ2019թ

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s