Posted in Անհատական պլան

Իմ աշխհարը

Իմ աշխարը տափակ է և այնտեղ արևը ժպտում է և այնտեղ երկինքը կարմիր է այնտեղ ծառերը երքում են իսկ ծաղիկները պարում են իսկ խոտերը խաղում են 23այ նտեղ մարդիկ ժպտում

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s