Posted in Մաթեմատիկա, Անհատական պլան

Մաթեմատիկա

վարժ517

120-28=92

92+120=212կմ

Պատ՝212կմ

վարժ518

230:2=115

115-20=95

115+20=135

95+135=230

Պատ՝230

վարժ519

75+20=95

Պատ՝95կմ

վարժ520

1օր7վերնաշապիկ 56 կօճակ

2օր12վերնաշապիկ 96 կօճակ

3օր6վերնաշապիկ 48կօճակ

56+96+48=200կօճակ

Պատ՝200կօճակ

վարժ521

40:2=20

20-7=13

20+7=27

27-7=20

13+7=20

Պատ՝27 13

վարժ522

1օր52000դրամ

2օր64000դրամ

52000+64000=116000

Պատ՝116000

վարժ525

75×4=300

վարժ526

1000-(750-250-500)=1000

5500-(570-420:6)=5000

1000-6400:(32:4)=200

2010-3200:(80×4)=2000

վարժ528

31833

1)0

2)2

3)0

4)2

վարժ529

2706,2715,2805

3248,3255,3260

1706,1715,1981

206878,216772,216894

վարժ530

2000:10 200+80 280:70 4×60 240-40 200×50 10000

10000:10 1000+600 1600:80 20×60 1200-90 1110+890 2000

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s